1. Polska 57 lotów
2. Stany Zjednoczone 18 lotów
3. Niemcy 13 lotów
4. Wielka Brytania 6 lotów
5. Chiny 4 loty
6. Cypr 4 loty
7. Dania 4 loty
8. Hiszpania 4 loty
9. Katar 4 loty
10. Szwecja 4 loty
11. Włochy 4 loty
12. Albania 2 loty
13. Bułgaria 2 loty
14. Czechy 2 loty
15. Finlandia 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Hong Kong 2 loty
18. Islandia 2 loty
19. Maroko 2 loty
20. Serbia 2 loty
21. Ukraina 2 loty